ГЕОГРАФІЯ                       методичний супровід

Загальна інформація


 


Презентація нових підручників

Г.Довгань - 9 клас


Зміни у навчальних програмах

2013 року, згідно з новим Державним стандартом освіти, була розроблена нова програма з географії для загальноосвітніх навчальних закладів, яка замінила стару. 2015 року ця нова програма була оновлена шляхом так званого "розвантаження".

Основними змінами, порівнюючи нову та стару програми є об'єднання двох курсів - Фізичної географії України (8 клас) та частини Соціально-економічної географії України (9 клас). Нова програма передбачає вивчення Географічного положення України, її Природу та Населення.

2017 року програма була знову змінена, підлаштована під впровадження компетентнісного підходу до навчання. Тому учні 6-9 класів зараз вчаться за новою "компетентнісною" програмою.

Минулого 2018-2019 навчального року учні 10 класів розпочали вивчення географії за новою програмою, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 23 жовтня 2017 року №1407. Ці ж діти у 2019-2020 навчальному році продовжать вивчати географію і у 11 класі.

Географія у старшій школі завершує базову географічну освіту учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Програма складена відповідно до типового навчального плану. У 10 класі на її вивчення відведено 52 години (1,5 години на тиждень), а в 11 класі - 35 годин (1 година на тиждень).

Навчальна програма для старшої школи розроблена на основі положень Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, згідно з яким шкільна географічна освіта є складовою освітньої галузі «Природознавство». Загальноосвітня цінність географії полягає у формуванні світоглядного розуміння природи Землі, її географічної оболонки як природного та природно-техногенного середовища, у якому живе людина.

Зміст програми з географії у старшій школі базується на принципах науковості, неперервності й наступ­ності шкільної географічної освіти, її інтеграції на основі внутрішньо предметних і міжпредметних зв'язків, гуманізації, гуманітаризації, диференціації навчального матеріалу відповідно до вікових особливостей учнів.

Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу і викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році

У вступній частині методичних рекомендацій розглядаються питання:

 • нормативного забезпечення освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти,
 • структури 2022/2023 навчального року,
 • форм організації освітнього процесу,
 • наповнюваності класів, поділу класів на групи,
 • оцінювання результатів навчання здобувачів освіти.

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у 2022/2023 навчальному році та психологічні аспекти організації освітнього процесу в умовах воєнного/післявоєнного стану наведені у Додатках 1 - 16.

У 2022/2-23 навчальному році пріоритетними напрямами освітньої діяльності є:

 • продовження реформи загальної середньої освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа», впровадження у 5 класах нового Державного стандарту базової середньої освіти;
 • організація освітнього процесу після вимушеного переривання його звичного перебігу, викликаного спочатку тривалими карантинами, потім - військовою агресією російської федерації на території нашої держави;
 • організація навчальної діяльності здобувачів освіти в умовах поєднання різних форм організації освітнього процесу;
 • посилення національно-патріотичного виховання, формування громадянської позиції, просвіти з питань особистої безпеки;
 • психологічна допомога учасникам освітнього процесу.

У 2022/2023 навчальному році починається поетапне впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти, відповідно учні 5 класу переходять на нову модель навчання.

У розділі методичних рекомендаціях щодо впровадження нового Державного стандарту описується як розробляється освітня програма закладу освіти на основі Типової освітньої програми, пропонується структура освітньої програми, алгоритм розроблення навчального плану. Описується у якій спосіб модельні навчальні програми на рівні закладу освіти можуть конкретизуватись у навчальні програми предметів/інтегрованих курсів. Розглядаються питання щодо розроблення календарно-тематичного планування. Звертається увага на доцільність, задля забезпечення наступності навчання, проведення на початку навчального року діагностування націленого на виявлення рівня досягнення учнями обов'язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти на рівні 4 класу.

 • Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році.
 • Типові освітні програми, навчальні програми, модельні навчальні програми для закладів загальної середньої освіти розміщені на офіційному веб-сайті МОН на сторінці «Загальна середня освіта» в рубриці «Освітні програми»
 • З Переліком навчальної літератури та навчальних програм, що мають грифи «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», «Схвалено для використання в освітньому процесі» або висновок «Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах» можна ознайомитися на офіційному сайті Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»

Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» розроблено Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2022/2023 навчальному році.

Програма курсу "Географія" для 7-9 класів

З 2017-2018 навчального року учні 6-9 класів навчаються за новою розвантаженою та компетентнісною програмою

Тут можна завантажити нову компетентнісну програму курсу "Географія" для учнів 7-9 класів та методичні рекомендації щодо викладання курсу

Нова програма для учнів 10-11 класів

Цього навчального року учні 10-их класів розпочали вивчення курсу "Географії" за новою програмою:

Тут можна викачати нову програму курсу "Географії" для учнів 10-11 класів, а також рекомендації щодо впровадження курсу у навчальний процес

Календарне планування

Для викладання курсу "Географія" у 6-9 класах пропонується багато версій календарного планування, найкращі з яких можна завантажити саме тут:

Підручники для 10 класу

Тут можна викачати фрагменти підручників з географії для 10 класу:

* Безуглий В.В., Лисичарова Г.О. - "Географія (рівень стандарту)"

* Бойко В.М., Брайчевський Ю.С., Яценко Б.П. - "Географія (рівень стандарту)"

* Гільберг Т.Г., Савчук І.Г., Совенко В.В. - "Географія" (рівень стандарту)

* Довгань Г.Д., Стадник О.Г. - "Географія" (рівень стандарту)

* Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. - "Географія " (рівень стандарту)

* Масляк П.О., Капіруліна С.Л., Бродовська О.Г. - "Географія" (рівень стандарту)

* Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш., Довгань А.І. - "Географія (рівень стандарту)"

* Безуглий В.В., Лисичарова Г.О. - "Географія (профільний рівень)"

* Довгань Г.Д., Стадник О.Г., Масляк П.О., С.Л.Куртей, О.Г.Бродовська - "Географія" (профільний рівень)

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати