Олімпіада ІІІ етап 2022

8 клас

ТЕСТИ (всього 20 балів)

Рівень 1 - одна правильна відповідь. Оцінюються в 1 бал (всього 10 балів)

1. У якому столітті європейці вперше дізнались про кам'яне вугілля?

а) XIII б) XIV в) XV г) XVI

2. Назва якого острова вказує на його новознайденість?

а) Суматра

б) Шрі-Ланка

в) Ньюфаундленд

г) Мадейра

3. Де був виготовлений перший примітивний компас?

а) Індія б) Китай в) Іспанія г) Єгипет

4. Вкажіть найдовшу паралель Землі.

а) полюс

б) полярне коло

в) екватор

г) тропік

5. Де поширені стокові вітри?

а) Гренландія

б) Австралія

в) Антарктида

г) Індокитай

6. Вкажіть кількість фактичних часових поясів України.

а) 1 б) 2 в) 3 г) 4

7. Вкажіть, де знаходиться найвищий водоспад України Учансу?

а) Горгани

б) Кримські гори

в) Подільська височина

г) Карпати

8. В яких областях України розкинувся гірський масив Чивчини?

а) Закарпатська, Івано-Франківська

б) Івано-Франківська, Чернівецька

в) Закарпатська, Львівська

г) Львівська, Івано-Франківська

9. Укажіть назви найдавніших держав, які виникли на території України до Різдва Христового.

а) Київська Русь і Галицько-Волинське князівство

б) Скіфія та Боспорське царство

в) Племінні союзи антів і полян

г) Кримське ханство та Запорізька Січ

10. Нижню межу літосфери проводять по...

а) підошві гранітного шару

б) підошві осадового шару

в) астеносфері

г) поверхні Конрада

Рівень 2 - відповідність. Оцінюються в 5 балів

11. Встановіть відповідність між річками та материками, територією яких вони протікають.

а) Куперс-Крік 1) Євразія

б) Кара-Су 2) Північна Америка

в) Снейк 3) Австралія

г) Кубанго 4) Південна Америка

5) Африка

Рівень 2 - по черзі. Оцінюються в 5 балів

12. Розташуйте вершини України в порядку збільшення їхньої альтитуди.

а) Роман-Кош

б) Камула

в) Говерла

г) Бребенескул

д) Савур-Могила

ПРАКТИКУМ (всього 80 балів)

Рівень 1 - поняття. Оцінюється в 10 балів (всього 20 балів)

13. Дайте відповідь:

Уявіть, що ви є автором словника географічних термінів і вам потрібно дати коротке визначення певних означень. Опишіть кожний термін одним реченням аби початківці чітко розуміли, про що йде мова: меандр, лощина, пік, поди, карст.

14. Дайте відповідь:

Де південь?

Рівень 2 - опис. Оцінюються по 10 балів

15. Дайте фізико-географічну характеристику вашої територіальної громади.

При створенні картосхеми із зазначенням головних географічних об'єктів територіальної громади, учасник може отримати додатково 2 бали до роботи.

Рівень 3 - задача. Оцінюються по 10 балів

16. Розв'яжіть задачу:

Вкажіть температуру повітря та висоту, з якої пригнув парашутист із літака, якщо атмосферний тиск на висоті складав 690 мм рт.ст. При цьому на поверхні тиск становив 760 мм рт.ст. і температура повітря +15˚С.

Рівень 4 - творчі завдання. Оцінюються по 10 балів (всього 30 балів)

17. Дайте відповідь:

Як відомо точка Немо знаходиться в Тихому океані і від неї до найближчого суходолу 2700 км. Однак найближчими до цієї точки людьми в певний час доби можуть бути дослідники за 416 км. Хто ці дослідники і де вони будуть знаходитись?

18. Дайте відповідь:

Як відомо, магнітний компас використовують для орієнтування за сторонами горизонту вже багато століть. Однак орієнтуватись за Сонцем та полуденною тінню є більш точним. Чому? відповідь обґрунтуйте.

19. Дайте відповідь:

Опишіть в чому різниця метисів та мулатів.

Рівень 4 - контурна карта. Оцінюється в 10 балів

20. Виконайте завдання на контурній карті:

Позначте на контурній карті острів із завдання №2, країну із завдання №3, територію із завдання №5, острів «зелену землю», найбільшу річку без мостів, ареал поширення лемурів, країну з Мачу-Пікчу, найвищу гору планети, річку із жіночим іменем, найкоротший шлях з Одеси до Сани.

* мається на увазі правильні відповіді


9 клас

ТЕСТИ (всього 20 балів)

Рівень 1 - одна правильна відповідь. Оцінюється в 1 бал (всього 10 балів)

1. Оберіть варіант, в якому вказані області межують між собою.

а) Львівська, Закарпатська, Чернівецька

б) Волинська, рівненська, Львівська

в) Миколаївська, Херсонська, Одеська

г) Черкаська, Київська, Житомирська

2. Вкажіть кількість обласних центрів України, що розташовані на берегах Дніпра.

а) 4 б) 5 в) 6 г) 7

3. Вкажіть найбільший центр з виробництва мідних труб.

а) Харків б) Бахмут

в) Верхньодніпровське б) Єлизаветівка

4. В яких областях України розкинувся гірський масив Чивчини?

а) Закарпатська, Івано-Франківська

б) Івано-Франківська, Чернівецька

в) Закарпатська, Львівська

г) Львівська, Івано-Франківська

5. Вкажіть область України з часткою сільськогосподарських угідь у структурі земельного фонду понад 80%.

а) Харківська б) Миколаївська

в) Київська г) Черкаська

6. Вкажіть галузь харчової промисловості, яка має сезонний характер.

а) м'ясна

б) хлібопекарська

в) кондитерська

г) цукрова

7. Назвіть галузь промисловості, яка випускає каніфоль, скипидар, камфору та оцтову кислоту.

а) целюлозна б) лісохімічна в) паперова г) коксохімічна

8. В якому місті з перерахованих спостерігається найменший місцевий час?

а) Луганськ

б) Львів

в) Черкаси

г) Чернігів

9. Вкажіть правильне твердження щодо населення України.

а) рівень урбанізації - 78%

б) частка жінок - 51%

в) найвища народжуваність у східних областях

г) друге за кількістю населення місто - Харків

10. Оберіть територію з найкращими ґрунтово-кліматичними умовами для вирощування цукрового буряка.

а) Полісся

б) Крим

в) степ

г) лісостеп

Рівень 2 - відповідність. Оцінюються в 5 балів

11. Встановіть відповідність між річками та материками, територією яких вони протікають.

а) Куперс-Крік 1) Євразія

б) Кара-Су 2) Північна Америка

в) Снейк 3) Австралія

г) Кубанго 4) Південна Америка

5) Африка

Рівень 2 - по черзі. Оцінюються в 5 балів

12. Розташуйте вершини України в порядку збільшення їхньої альтитуди.

а) Роман-Кош

б) Камула

в) Говерла

г) Бребенескул

д) Савур-Могила

ПРАКТИКУМ (всього 80 балів)

Рівень 1 - схема. Оцінюється в 10 балів

13. Створіть схему:

Накресліть схему внутрішньогалузевих зв'язків харчової промисловості.

Рівень 2 - завдання. Оцінюється в 10 балів

14. Виконайте завдання:

Ви є інвестором і маєте можливість побудови металургійного комбінату. Оберіть те місто із вказаних на картосхемі, де на вашу думку найдоцільніше звести це підприємство. Свій вибір обґрунтуйте.

Рівень 3 - задача. Оцінюється в 10 балів

15. Розв'яжіть задачу:

Визначте площу України на карті півкуль із масштабом 1:22000000.

16. Розв'яжіть задачу:

Вкажіть температуру повітря та висоту, з якої пригнув парашутист із літака, якщо атмосферний тиск на висоті складав 690 мм рт.ст. При цьому на поверхні тиск становив 760 мм рт.ст. і температура повітря +15˚С.

Рівень 4 - творчі завдання. Оцінюється в 10 балів

17. Дайте відповідь:

Цей картонно-паперовий комбінат є найбільшим в Україні та одним із найбільших у Європі з випуску картонно-паперової продукції. Туалетний папір його виробництва є найбільш відомою торговою маркою в Україні в цьому сегменті продукції. Вкажіть цей комбінат та його основну сировину для виробництва.

18. Дайте відповідь:

Виробництво цього металу в структурі виробництва рудної сировини України становить всього 6,9%. Однак у світовому еквіваленті запаси руди цього металу в Україні становлять 47% від світових. Про який метал та руду йде мова, яке місце посідає Україна у світі за його запасами та відбувається його видобуток і виробництво.

19. Дайте відповідь:

Як відомо, магнітний компас використовують для орієнтування за сторонами горизонту вже багато століть. Однак орієнтуватись за Сонцем та полуденною тінню є більш точним. Чому? відповідь обґрунтуйте.

Рівень 5 - контурна карта. Оцінюється в 10 балів

20. Виконайте завдання на контурній карті:

Позначте на контурній карті населений пункт із завдань №3, №8, гірський масив із завдання №4, область із завдання №5, підприємство із завдання №17, найбільше родовище із завдання №18, регіон Надсяння, місто Аккерман, найбільший острів України, найбільший аеропорт України.

Примітка: * мається на увазі правильна відповідь


10 клас

ТЕСТИ (всього 20 балів)

Рівень 1 - одна правильна відповідь. Оцінюється в 1 бал (всього 10 балів)

1. Де був виготовлений перший примітивний компас?

а) Індія б) Китай в) Іспанія г) Єгипет

2. Оберіть зайве.

а) Есватіні б) Оман в) Ватикан г) Сінгапур

3. Укажіть назви найдавніших держав, які виникли на території України до Різдва Христового.

а) Київська Русь і Галицько-Волинське князівство

б) Скіфія та Боспорське царство

в) Племінні союзи антів і полян

г) Кримське ханство та Запорізька Січ

4. Оберіть із запропонованих родовищ нафти французьке.

а) Плоешть б) Сан-Джорджо-Маре в) Статфіорд г) Лак

5. В цій державі був вперше розроблений та впроваджений кюар-код.

а) США

б) Японія

в) Китай

г) Франція

6. Вкажіть найбільший центр в Україні з виробництва мідних труб.

а) Харків б) Бахмут

в) Верхньодніпровське б) Єлизаветівка

7. Де знаходиться найбільший у світі залізорудний кар'єр Хамерслі?

а) Австралія

б) США

в) Канада

г) Бразилія

8. Вкажіть штаб-квартиру МЕРКОСУР (Економічного союзу держав Південної Америки).

а) Мехіко

б) Монтевідео

в) Панама

г) Гавана

9. Вкажіть на більший за розмірами острів Карибського моря із поданих:

а) Барбадос б) Тринідад в) Мартиніка г) Сент-Люсія

10. У місті Нойда розташований найбільший у світі завод з випуску мобільних телефонів («Самсунг»). Де він знаходиться?

а) Індія б) Південна Корея в) Китай г) Франція

Рівень 2 - по черзі. Оцінюється в 5 балів (всього 15 балів)

11. Розташуйте держави світу щодо їхньої віддаленості від України починаючи з найближчої.

а) Сомалі

б) Нова Зеландія

в) Казахстан

г) Бразилія

д) Німеччина

Рівень 3 - відповідність. Оцінюється в 5 балів

12. Встановіть відповідність між державами та їхніми національними символами:

а) Японія 1) тюльпан

б) Афганістан 2) півень

в) Канада 3) тигр

г) Франція 4) цукровий клен

д) Індія 5) місцевий вулкан

6) резиденція президента

ПРАКТИКУМ (всього 80 балів)

Рівень 1 - схема. Оцінюється в 10 балів

13. Побудуйте картосхему:

Уявіть себе працівником-логістом вашого районного автовокзалу/автостанції, якому дали доручення скласти картосхему маршрутів приміських автобусів вашого району. Складіть картосхему маршрутів такого транспорту із вказанням довжини (можна приблизно) та вартості проїзду, враховуючи кошторис перевезення людини на 1 км в 15 грн.

14. Виконайте завдання:

Ви є інвестором і маєте можливість побудови металургійного комбінату. Оберіть те місто із вказаних на картосхемі, де на вашу думку найдоцільніше звести це підприємство. Свій вибір обґрунтуйте.

Рівень 2 - задача. Оцінюється в 10 балів

15. Виконайте задачу:

Кути саду на топографічній карті фіксують чотири точки з прямокутними координатами: А (X=6065500, Y=4312100); В (X=6065400, Y=4312250); С (X=6065300, Y=4312250); D (X=6065200, Y=4312100). Визначте, яка площа цього саду на місцевості (у гектарах).

Рівень 3 - творчі завдання. Оцінюються по 10 балів

16. Дайте відповідь:

Площа цієї пустелі складає 12,6 млн. км², найсухіше її місце називається Сухими Долинами і тут не було опадів вже декілька мільйонів років. Однак, в одному із її місць, до якого причетна Україна, цього року був зафіксований рекордний рівень опадів. Назвіть цю найбільшу пустелю світу та місце, про яке йде мова, а також причетність до нього нашої держави.

17. Дайте відповідь:

Вибух підводного вулкану Hunga Tonga-Hunga Haʻapai стався 15 січня вже нового 2022 року, його звук було чутно на Алясці, а ударна хвиля обігнула Землю двічі зі швидкістю 1100 км/год. Стовп попелу із його жерла піднявся аж до висоти стратосфери і це було помітно навіть із космосу. Виверження супроводжувалось землетрусом силою 5,8 балів, наслідки якого відчули на собі Перу, США, Австралії та Японія. Вкажіть розташування цього вулкану, розкажіть про наслідки виділення в атмосферу попелу та вкажіть висоту, на яку він піднявся, вкажіть на наслідки землетрусу для вказаних держав.

18. Дайте відповідь:

Виробництво цього металу в структурі виробництва рудної сировини України становить всього 6,9%. Однак у світовому еквіваленті запаси руди цього металу в Україні становлять 47% від світових. Про який метал та руду йде мова, яке місце посідає Україна у світі за його запасами та відбувається його видобуток і виробництво.

19. Дайте відповідь:

Мало кому відомо, що африканські бджоли не запасають мед, що робить їх не корисними для людини. Спробуйте пояснити це явище з точки зору географії.

Рівень 4 - контурна карта. Оцінюється в 10 балів

20. Виконайте завдання на контурній карті:

Позначте на контурній карті держави із завдання №2, №5, №7 та №10, місто із завдання №8, острів із завдання №9, пустелю із завдання №16, найбільшу африканську державу, державу з Кракатау, найбільший центр авіабудування США.

* мається на увазі правильні відповіді


11 клас

ТЕСТИ (всього 20 балів)

Рівень 1 - одна правильна відповідь. Оцінюється в 1 бал (всього 10 балів)

1. Вкажіть місто України, найбільше віддалене від столиці?

а) Херсон б) Запоріжжя в) Вінниця г) Ужгород

2. Вкажіть область України, яка була повністю вкрита льодовиками в період Дніпровського зледеніння:

а) Житомирська

б) Черкаська

в) Київська

г) Чернігівська

3. Виключіть зайве із раціону білих арктичних ведмедів:

а) дитинчата моржів

б) тюлені нерпи

в) яйця пінгвінів

г) морська риба

4. Вкажіть корисну копалину, яку видобувають в Україні переважно із надр Західноєвропейської платформи:

а) сірка б) нафта в) каолін г) мідь

5. Вкажіть материк світу, на якому відсутні вулкани:

а) Євразія б) Антарктида в) Австралія г) Південна Америка

6. Вкажіть державу із поданих з переважанням у ній мусульман:

а) Японія б) Таїланд в) Бангладеш г) Південна Корея

7. Столиця цієї африканської держави розташована на одній з крайніх точок материка. Що це за країна?

а) Сенегал

б) Південно-Африканська Республіка

в) Сомалі

г) Алжир

8. Вкажіть на більший за розмірами острів Карибського моря із поданих:

а) Барбадос б) Тринідад в) Мартиніка г) Сент-Люсія

9. Оберіть море, яке утворилась під час розходження літосферних плит:

а) Червоне

б) Японське

в) Фіджі

г) Карибське

10. Що я наслідками проявів сили Коріоліса на планеті?

а) утворення циклонів та антициклонів

б) утворення пасатів

в) наслідки дії річок згідно із законом Бера

г) усі відповіді правильні

Рівень 2 - по черзі. Оцінюється в 5 балів

11. Розташуйте міста Черкаської області за віддаленістю від обласного центру:

а) Чигирин

б) Канів

в) Сміла

г) Умань

д) Золотоноша

Рівень 3 - відповідність. Оцінюється в 5 балів

12. Встановіть відповідність між державами та їхніми національними символами:

а) Японія 1) тюльпан

б) Афганістан 2) півень

в) Канада 3) тигр

г) Франція 4) цукровий клен

д) Індія 5) місцевий вулкан

6) резиденція президента

ПРАКТИКУМ (всього 80 балів)

Рівень 1 - схеми. Оцінюється в 10 балів (всього 20 балів)

13. Побудуйте картосхему:

Уявіть себе працівником-логістом вашого районного автовокзалу/автостанції, якому дали доручення скласти картосхему маршрутів приміських автобусів вашого району. Складіть картосхему маршрутів такого транспорту із вказанням довжини (можна приблизно) та вартості проїзду, враховуючи кошторис перевезення людини на 1 км в 15 грн.

14. Виконайте завдання:

Складіть профіль місцевості за лінією, яка утворюється між двома підняттями 167,7 м та 157,6 м.

Рівень 2 - задача. Оцінюється в 10 балів

15. Розв'яжіть задачу:

Визначте площу України на карті півкуль із масштабом 1:22000000.

Рівень 3 - творчі завдання. Оцінюється в 10 балів

16. Дайте відповідь:

Якби мандрівники, керуючись компасом, рухались зі Шпіцбергену в бік північного полюсу, то у 1990 році вони б досягли Канадського арктичного архіпелагу, у 2007 році вони б досягли Аляски, минаючи полюс західніше, а у 2020 році, минаючи полюс східніше, дійшли б аж до острова Врангеля, що біля Чукотки. Чому таке трапляється, в чому причина і чому вони не могли досягти Північного полюсу?

17. Дайте відповідь:

В центрі герба Вірменії зображено символічну для цієї країни гору Арарат. Однак існує певна географічно-політична проблема, яка нівелює зображення цієї вершини на гербі. Вкажіть, в чому проблема та чому ця гора всупереч всьому все таки лишається національним символом Вірменії.

18. Дайте відповідь:

Площа цієї пустелі складає 12,6 млн. км², найсухіше її місце називається Сухими Долинами і тут не було опадів вже декілька мільйонів років. Однак, в одному із її місць, до якого причетна Україна, цього року був зафіксований рекордний рівень опадів. Назвіть цю найбільшу пустелю світу та місце, про яке йде мова, а також причетність до нього нашої держави.

19. Дайте відповідь:

Вибух підводного вулкану Hunga Tonga-Hunga Haʻapai стався 15 січня вже нового 2022 року, його звук було чутно на Алясці, а ударна хвиля обігнула Землю двічі зі швидкістю 1100 км/год. Стовп попелу із його жерла піднявся аж до висоти стратосфери і це було помітно навіть із космосу. Виверження супроводжувалось землетрусом силою 5,8 балів, наслідки якого відчули на собі Перу, США, Австралії та Японія. Вкажіть розташування цього вулкану, розкажіть про наслідки виділення в атмосферу попелу та вкажіть висоту, на яку він піднявся, вкажіть на наслідки землетрусу для вказаних держав.

Рівень 4 - контурна карта. Оцінюється в 10 балів

20. Виконайте завдання на контурній карті:

Позначте на контурній карті материк із завдання №5, держави із завдань №6, №7 та №17, море із завдання №9, точку відправлення туристів із завдання №16, пустелю із завдання №18, а також 3 держави, столиці яких не є найбільшими містами у країні.

* мається на увазі правильні відповіді

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати